Zdravé tělo je hostitel, nemocné žalářník.

Známe to z vlastní zkušenosti. Pohyb a cvičení nám dělají dobře. A vědci naši zkušenost znovu a znovu potvrzují. Hýbejte se a cvičte!

Epidemiologické důkazy naznačují, že pravidelná fyzická aktivita a nebo časté pravidelné cvičení snižuje výskyt mnoha chronických onemocnění ve vyšším věku, včetně přenosných nemocí, jako jsou virové a bakteriální infekce a nepřenosných nemocí, jako je rakovina a chronické zánětlivé poruchy.

Tato studie ukazuje, že pravidelná fyzická aktivita a časté cvičení mohou omezit nebo oddálit stárnutí imunitního systému, což poskytuje další důkazy o tom, že cvičení je prospěšné pro imunologické zdraví. Stručně řečeno, zastřešujícím cílem tohoto přehledu je vyvážení názoru na vnímané vztahy mezi cvičením a imunitní funkcí. Zdůrazňujeme, že je mylná představa označovat jakoukoli formu velmi intenzivního cvičení za snižujícího imunitu a místo toho cvičení s největší pravděpodobností zlepšuje imunitu po celý život.

zdroj https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29713319/

 

 

Stárnutí je spojeno s poklesem normálního fungování imunitního systému, který je popsán výrazem „imunosenescence“. To přispívá k horším reakcím na vakcíny a ke zvýšenému výskytu infekce a malignity u starších osob. Pravidelné cvičení bylo spojeno se zvýšenou odezvou na očkování, nižším počtem vyčerpaných / stárnoucích T-buněk,zvýšenou proliferační kapacitou T-buněk, nižšími oběhovými hladinami zánětlivých cytokinů („stárnutí zánětu“), zvýšenou fagocytární aktivitou neutrofilů, sníženou zánětlivou odpovědí na bakteriální stimulace, větší cytotoxická aktivita NK buněk a delší délky telomer leukocytů u stárnoucích lidí, což vše naznačuje, že obvyklé cvičení je schopné regulovat imunitní systém a oddálit nástup imunosenescence.

zdroj https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22465452/

 

 

Kombinace sedavého životního stylu a nadměrného příjmu energie vedla ke zvýšenému výskytu obezity, která představuje hlavní rizikový faktor pro několik civilizačních chorob, včetně cukrovky typu 2 a kardiovaskulárních onemocnění. Cvičení je jedním z hlavních způsobů léčby obezity, zlepšuje citlivost na inzulín a snižuje chronický zánět vyvolaný obezitou.

zdroj https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25825956/