Zdravé tělo je hostitel, nemocné žalářník.

Co je TRX?

TRX je zkratkou pro Total – body Resistence Exercises.

Představuje procvičení všech svalových skupin těla pomocí speciálního cvičebního nářadí. Velkým přínosem cvičení s TRX tréninkem je, že můžeme provádět skutečně nekonečné množství cviků v rámci TRX, abychom dosáhli jakékoli kondice nebo výkonnostního cíle. Vzhledem k tomu, že můžeme neustále upravovat zátěž nastavením polohy těla, je cvičení bezpečné a efektivní i pro lidi s různou úrovní tělesné kondice. Díky své jednoduchosti a funkčnosti si to cvičení vydobylo ve světě své pevné místo a nyní se s tímto cvičením můžete seznámit i u nás!

TRX je složeno pouze ze dvou pevných popruhů nastavitelné délky a madel pro ruce či pro nohy.

Proč TRX?

Závěsný systém posiluje všechny svalové partie. Velmi efektivně rozvíjí sílu, stabilitu, mobilitu kloubů a aktivuje stabilizační svalstvo, které napomáhá efektivnímu a správnému držení těla. Zejména zlepšuje postavení páteře a pozitivně přispívá k prevenci úrazů.

 • Zlepšení fyzické kondice
 • Rozvoj svalové hmoty a síly
 • Zlepšení rovnováhy
 • Zlepšení flexibility
 • Zlepšení mobility
 • Redukce tuků
 • Vyrovnává svalové dysbalance
 • Upravuje držení těla
 • Prevence úrazů

Jak se na TRX cvičí?

Principem tréninku je zavěšení jedné části těla do popruhů, přičemž druhá část zůstává v kontaktu s podložkou. Podle tří základních principů nastavení intenzity tréninku lze každý cvik upravit podle výkonnosti cvičence. Kombinace vlastní váhy těla a svíraného úhlu s podložkou tak ovlivňuje výslednou intenzitu cvičení. Proto je TRX skvělé cvičení pro každého, kdo chce procvičit celé tělo, bez ohledu na věk či fyzickou kondici. Nastavitelná délka popruhů a vysoká pevnost umožní cvičení lidem všech velikostí a rozměrů.

Jak TRX trénink u nás probíhá?

Trénink trvá 30 minut. Doporučujeme před tréninkem 5 až 10 minut rozcvičení v aerobní zóně. Po té si Vás přebere trenérka, která vás provede 30 minutovým cvičením na TRX zaměřeným přímo na Vás osobně.

Na lekce TRX se můžete objednávat v osobních složkách.

Podmínky TRX 4 pro členky

 • „TRX 4“ je funkční cvičení na závěsném systému TRX , které obsahuje čtyři x 30 minutové tréninky vedené osobním trenérem s certifikátem TRX pro jednu až dvě cvičící osoby.
 • Cena „TRX 4“ činní 960 Kč s DPH.
 • „TRX 4“ je vázané na členství a může ho zakoupit jen členka Contours.
 • Tréninky „TRX 4“ lze absolvovat individuálně nebo ve dvojici (druhá cvičící nemusí být členkou Contours). Z „TRX 4“ se odečítá vždy jeden trénink (není rozhodující zda tedy cvičí jedna nebo dvě osoby). Je na rozhodnutí členky zda si „TRX 4“ tréninky odcvičí sama nebo přizve druhou osobu do dvojice.
 • Balíček „TRX 4“ lze koupit individuálně nebo ve dvojici. Cena 960 Kč s DPH za „TRX 4“ se rozdělí na částku 480 Kč s DPH. Čtyři 30 minutové tréninky se kupujícím rozdělí na dva 30 minutové tréninky pro každou z dvojice. Ve dvojici zakoupené „TRX 4“ lze vychodit společně nebo individuálně, nebo s jinou členkou a také s další ženou, která není členkou Contours.
 • Na „TRX 4“ se přihlašují členky ve předem vyhlášených termínech v osobních složkách nebo u trenérky v klubu.
 • Odcvičené a zbývající 30 minutové tréninky jsou evidovány v osobních složkách členky.
 • Na jednotlivé 30 minuté tréninky „TRX 4“ se lze přihlásit nebo přihlášení zrušit nejpozději 24 hodin před začátkem tréninku.
 • Při přihlášení a neúčasti na tréninku je jeden 30 minutových trénink „TRX 4“ člence odečten jako by ho odcvičila.
 • Balíček „TRX 4“ lze převést na jinou členku. Převod je bez poplatku.
 • Využití TRX 4 je omezené na dobu pěti měsíců od data koupě. Pokud v mezidobí skončí členství v Contours je stále možné „TRX 4“ tréninky odcvičit. Po pěti měsících nevyužité 30 minutové tréninky zanikají a nelze je již odcvičit.