Jak to u nás v posilovně pro ženy chodí

Na první návštěvu přijďte v termínu, který máte zarezervovaný prostřednictvím našeho kalendáře. Nemusíte si s sebou brát vůbec nic speciálního, cvičit ještě nebudeme.
Trenérka na vás již čeká a probere s vámi vaše cíle a přání, zdravotní omezení či dysbalance, pomocí přístroje TANITA zjistí složení vašeho těla, poměr svalů, tuků a vody.
Na základě těchto vstupních informací vám trenérka zvolí vhodné Contours cvičení přímo pro vás. Dozvíte se jak efektivně cvičit.
Společně se domluvíte na příštím termínu vaší návštěvy, kde vám trenérka zvolené cvičení ukáže a vše vysvětlí. Naučíte se, jak cvičit na jednotlivých strojích a dalších stanovištích.
Nyní již víte, jak cvičit a můžete si celý okruh vyzkoušet sama. Trenérka vás případně opraví...
Po cvičení si můžete dát sprchu či nějaké občerstvení... Nyní již můžete posilovnu Contours navštěvovat kdykoliv chcete - není třeba se objednávat. Trenérka je vám stále k dispozici.